Przedszkole nr 53 logo

DZIECI KONTYNUUJĄCE

Obrazek wyróżniający

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK 2021/2022 (dzieci kontynuujące)

Informujemy, iż w wyznaczonych dniach  od 16.06.2021- 28.06.2021 należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów na nowy rok szkolny 2021/2022.

Komplet  załączonych poniżej dokumentów należy wydrukować, szczegółowo uzupełnić  oraz podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych:

Wszystkie wymagane dokumenty będziecie Państwo dostarczać do przedszkola bezpośrednio do pań wychowawczyń.