Przedszkole nr 53 logo

DZIECI NOWOPRZYJĘTE

Obrazek wyróżniający

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK 2021/2022 (dzieci nowoprzyjęte)

Informujemy, iż w wyznaczonych dniach  od 16.06.2021- 28.06.2021 należy dostarczyć komplet  dokumentów na nowy rok szkolny 2021/2022.

Komplet  załączonych poniżej dokumentów należy wydrukować, szczegółowo uzupełnić  oraz podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych:

     Prosimy o odesłanie skanów podpisanych dokumentów na e – mail przedszkola:  przedszkole@p53.edu.gdynia.pl  do dnia 28.06.2021r. lub dostarczyć osobiście do wrzutki znajdującej się w przedsionku przedszkola. 

     Rodzice dzieci nowoprzyjętych proszeni są  o wyrobienie karty mieszkańca Gdyni, gdyż będzie ona potrzebna do czytników ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Wszelkie informacje dotyczące wyrobienia powyższej karty znajdziecie Państwo na stronie miasta Gdyni https://karta.um.gdynia.pl

Prosimy o zaglądanie na stronę internetowa, ponieważ w sierpniu pojawi się informacja na temat dni adaptacyjnych i zebrania z rodzicami.