Przedszkole nr 53 logo

ADAPTACJA PRZEDSZKOLAKA

Każdy rodzic wie, że moment, w którym dziecko po raz pierwszy przekracza próg przedszkola jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu rodziców i przedszkolaka. Adaptacja to proces, który ma pomóc w procesie przystosowania do zachodzących zmian.

Należy pamiętać, że adaptacja to proces bardzo złożony i przede wszystkim długotrwały. U jednego dziecka przystosowanie do środowiska przedszkolnego będzie trwało kilka dni, a u drugiego nawet kilka tygodni. To czas, w którym dziecko potrzebuje, by jego podstawowe potrzeby były zaspokojone ze zdwojoną siłą. W tym trudnym okresie należy zadbać o dodatkowy czas poświęcony dziecku, obdarzyć go cierpliwością i dać poczucie zrozumienia. Pamiętajmy, że dotychczas bezpiecznym i naturalnym środowiskiem społecznym dziecka była rodzina, a więc wejście w zupełnie nowe i nieznane środowisko, jakim jest przedszkole, może wiązać się z dużym stresem, które z kolei może objawiać się nerwowym zachowaniem, płaczem lub nadmiernym pobudzeniem.

Co w takim razie my, jako rodzice, opiekunowie, nauczyciele możemy zrobić, by wesprzec dziecko w procesie adaptacji?

1. STOPNIOWE PRZYZWYCZAJANIE – przez pierwsze 2/3 tygodnie należy powoli przedłużać dziecku pobyt w przedszkolu. Pamiętajmy, że w szczególności u 3 latków istnieje ryzyko lęku separacyjnego. Pojawia się on przy rozłące z rodzicem. Najczęściej wiąże się ze strachem przed tym, że rodzicowi może stać się coś złego podczas rozłąki. Stopniowe przyzwyczajanie dziecka do uczęszczania do przedszkola może pomóc zaadaptować się nawet najbardziej przywiązanym maluchom.

2.  SPOKOJNA ROZŁĄKA – dziecko najwięcej uczy się poprzez modelowanie – czyli naśladowanie zachowań obserwowanych u dorosłych. Jeśli chcemy więc, by dziecko rozpoczynało dzień w placówce spokojne niezwykle ważne jest, by rodzice wcześniej uporządkowali przeżywane emocje i przygotowali się na ten moment, by w chwili pozostawienia dziecka w przedszkolu, być dla niego oparciem. Jeśli dziecko zauważy niepewność rodzica – może to zaburzyć proces budowania poczucia zaufania względem miejsca, jakim jest przedszkole.

3. SZCZERE ROZMOWY – jak wiadomo, dzieci czują się pewniej i bezpieczniej, gdy ich rytm dnia i tryb życia są stałe. Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej zaburzy dotychczasowe rytuały dziecka. Należy je na to przygotować np. poprzez szczere rozmowy. Opowiadać o tym jak wygląda dzień w przedszkolu, czego może się spodziewać, jak będą wyglądać sale i place zabaw, o możliwych zasadach panujących w nowym miejscu. Stwórzmy pozytywny obraz przedszkola.

4. SPACER W OKOLICY PRZEDSZKOLA – w procesie adaptacji pomocne mogą być spacery w okolicach przedszkola. Zaprezentowanie dziecku budynku, oprowadzenie po placach zabaw, pokazanie wejścia do przedszkola. W ten sposób dziecko nie dozna szoku przed obcym miejscem pierwszego dnia.

5. ZAANGAŻOWAĆ DZIECKO W PRZYGOTOWANIE WYPRAWKI PRZEDSZKOLNEJ

6. ZACHĘCAĆ DZIECKO DO SAMODZIELNOŚCI – samodzielne ubieranie się, korzystanie z toalety, mycie rąk itp.

7.POSTARAĆ SIĘ DOSTOSOWAĆ RYTM DNIA DO TEGO W PRZEDSZKOLU 

Należy pamiętać, że każde dziecko przechodzi proces adaptacji w swoim tempie i na swój sposób. Rolą rodzica jest wsparcie i towarzyszenie dziecku w tym intensywnym czasie oraz pomoc w tworzeniu obrazu przedszkola jako bezpiecznego miejsca, gdzie dziecko może czuć się spokojne i swobodne.