Przedszkole nr 53 logo

AKTUALIZACJA INFORMACJI ORGANIZACYJNYCH

Obrazek wyróżniający

Przedszkole od 1.09.2021 będzie czynne od 6:30 do 17:00.

W przedszkolu zapewnione są trzy posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł (zmiana od 01.09.2021). zarzadzenie_prezydenta_gdyni

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 08:15.

Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana w terminie do dnia 15  dnia każdego miesiąca.

Od 1 września 2021 roku codziennie przedszkole będzie zamawiać posiłki dla wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola. Ilość posiłków potwierdzana będzie do godziny 15:30 dnia poprzedniego. Osoby, które nie zgłoszą nieobecności dziecka dnia poprzedniego będą obciążeni kosztami całodziennego wyżywienia tj. 8zł. O nieobecności dziecka prosimy informować przedszkole drogą mailową WYŁĄCZNIE na adres: administracja@p53.edu.gdynia.pl

Przedszkole przyjmuje od rodziców (opiekunów) odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zachowanie wychowanka z chwilą osobistego przekazania dziecka pracownikowi przedszkola.

Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci z objawami infekcji.

Dziecko może być odebrane z przedszkola wyłącznie przez osobę, która posiada pisemne upoważnienie (druk upoważnienia do pobrania na stronie internetowej przedszkola).

Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu , które znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Prosimy rodziców, których jeszcze nie znamy, a także osoby upoważnione o przychodzenie po dzieci z dowodem osobistym.

Wszelkie informacje na bieżąco będą przesyłane do państwa  przez nauczycielki z  e-maili grupowych.

ZEBRANIA GRUPOWE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

7.09.2021 (wtorek) o godz. 17:00 – grupa: „Misie”, „Sówki”

8.09.2021 (środa) o godz. 17:00 – grupa: „Liski”, Wiewiórki”

9.09.2021 (czwartek) o godz. 17:00 – grupa: „Jelonki”, „Zajączki”, „Jeżyki”