Przedszkole nr 53 logo

Program SZKOŁA MISTRZÓW w naszym przedszkolu!

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.

Na czym polega Program?

Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.

Kto może być realizatorem działań Programu?

Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:

  • szkoleniowców,

  • trenerów,

  • firm zajmujących się szkoleniami.

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia na adres naszej szkoły: XXX

Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?

Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po realizacji zajęć.

Program potrwa do końca 2021 roku.

Harmonogram

Etap 1: do 16 kwietnia 2020:

składanie wniosków przez realizatorów do publicznych szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Etap 2: do 20 kwietnia

– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3: 20-30 kwietnia

– zawarcie umów: 50% wartości umowy zostanie opłacona w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, druga transza w wysokości 50% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4:1 września 2020 -31 grudnia 2021:

realizacja szkoleń, warsztatów i zajęć.

Program SZKOŁA MISTRZÓW jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

formularz zgłoszeniowy dla podmiotów zewnętrznych – SZKOŁA MISTRZÓW

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszym przedszkolu!

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszym przedszkolu!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.

Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

Na czym polega Program?

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszej szkoły: XXX

i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej szkole.

Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!

Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?

W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.

Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?

Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Harmonogram:

Etap 1: Do 16 kwietnia 2020:

złożenie wniosku

Etap 2: do 20 kwietnia 2020:

ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3: 20-30 kwietnia 2020:

zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021:

realizacja zajęć

AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Formularz zgłoszenia dla realizatorów zajęć w ramach programu AKADEMIA DZIELNICOWA – dla podmiotów zewnętrznych – final

ZAPRASZAMY DO NOWEJ ZAKŁADKI: #ZOSTAŃWDOMU

Propozycje zadań i zabaw dla dzieci nauczycielki wysyłają bezpośrednio na adres mailowy rodziców. Natomiast informacje dodatkowe dotyczące pracy zdalnej będą zamieszczane w tej zakładce.

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI

Zapraszam do wysłuchania wykładu pani Katarzyny Dworaczyk o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci. Na przykładach podawanych przez prelegenta dowiadujemy się w jaki sposób zwracać się do dziecka, okazywać szacunek do przestrzeni i intymności dziecka oraz jak dbać o różnorodność doświadczeń w życiu. Wszystkiego dowiemy się otwierając link: https://youtu.be/EarRE45sibI 

Mariola Kolasa

KONKURS HAPPY SPORT

Konkurs „Mały Mistrz” to zadanie, jakie należy wykonać po wcześniejszym obejrzeniu filmiku pokazowego wykonanego przez naszych trenerów. Następnie dzieci z rodzicami nagrywają własne wykonanie i przesyłają je do nas. Najciekawsze filmy będą nagradzane. 

Więcej szczegółów rodzice znajdą tu:

http://happy-sport.pl/konkurs-maly-mistrz/

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie całą społeczność przedszkola!

Dodam przy okazji, że w piątek umieścimy na stronie happy-sport.pl oświadczenie odnośnie płatności za okres nie odbywania się zajęć w przedszkolu. 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej  (NIE DO DYREKTORA, PONIEWAŻ NIE JEST ON CZŁONKIEM KOMISJI REKRUTACYJNEJ) o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – czyli listy dzieci przyjętych

Ostateczna lista zostanie wywieszona 8 kwietnia o godz. 15.00 – od tego dnia mają Państwo 7 dni.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica.

3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W przypadku wolnych miejsc w gdyńskich placówkach, 18 maja 2020 roku o godz. 12.00 opublikowany zostanie ich wykaz na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja.

Do 22 maja (godz. 16.00) rodzice mogą złożyć w wybranej placówce wniosek o przyjęcie wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki, ale jedna jest wskazana jako preferowana i tam należy złożyć wniosek.

28 maja o godz. 15.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji uzupełniającej: lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

Rodzice zakwalifikowanych dzieci do 2 czerwca do godz. 17.00 muszą potwierdzić chęć zapisania dziecka w placówce, do której ich dziecko zostało zakwalifikowane. 5 czerwca o godz. 15.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych dzieci.

Od 5 czerwca prowadzona będzie procedura odwoławcza. 31 sierpnia ponownie zostanie opublikowana lista wolnych miejsc w gdyńskich placówkach. Wtedy też będzie możliwa rekrutacja dzieci urodzonych w 2018 roku.

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/rekrutacja-dzieci-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-miasta-gdyni-na-rok-szkolny-2018-2019-547961,547961


REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Rodzice!

25 marca 2020 r. o godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI MOŻNA BĘDZIE SPRAWDZIĆ ELEKTRONICZNIE W SYSTEMIE. POTWIERDZENIA WOLI RÓWNIEŻ MOŻNA DOKONAĆ W SYSTEMIE.

RODZICE, KTÓRZY NIE LOGOWALI SIĘ SAMI A CHCIELIBY ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE, PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY.

Listy wywieszone będą w przedsionku przedszkola, drzwi wejściowe do przedszkola będą otwarte 25.03 od 15:00 do 17:00 oraz 27.03 od 9:00 do 12:00

Prosimy zachować ostrożność:

  1. Do przedsionka proszę wchodzić pojedynczo.

  2. Zachow stosowną odległość podczas oczekiwania w kolejce.

Informacje dodatkowe można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem 58 573 33 40 (dyrektor lub wicedyrektor) po podaniu nazwiska dziecka oraz numeru PESEL,

  • e-mailowo: przedszkole@p53.edu.gdynia.pl

Do 31 marca do godz. 17.00 rodzice mają czas na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki. Będzie to możliwe drogą ELEKTRONICZNĄ lub mailową.

Z UWAGI NA OBCIĄŻENIE SERWERÓW PROSIMY O SZYBKIE PRZESŁANIE POTWIERDZENIA

8 kwietnia o godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dyrektor

Katarzyna Gawron

Nowa informacja dot. składania wniosków rekrutacyjnych

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków – placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA GDYNI W SPRAWIE KORONAWIRUSA

DRODZY RODZICE!!!

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, po naradzie z Zespołem ds. koronawirusa, powziął następujące decyzje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia.

Od jutra, tj. od 12 marca nie będą prowadzone lekcje i zajęcia  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach, natomiast do piątku (13.03) szkoły i przedszkola pozostaną otwarte w ramach funkcji opiekuńczych dla tych rodziców, którzy nie są w stanie natychmiast zorganizować opieki dla swoich dzieci.

Od 16 marca przedszkole będzie zamknięte do odwołania.

WYJĄTKOWO 11-12 MARCA

(środa i czwartek) zgłoszenia nieobecności przyjmowane będą do godz. 17:00

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/decyzja-prezydenta-gdyni-ws-zagrozenia-koronawirusem,548306