Przedszkole nr 53 logo

CZASOWE OGRANICZENIE PRACY PRZEDSZKOLA

Obrazek wyróżniający

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z projektem rozporządzenia MEiN do przedszkola będą mogły na Wniosek rodziców uczęszczać jedynie dzieci:

  • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  • rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pozostałe dzieci mogą korzystać z propozycji zajęć przesyłanych przez nauczycieli poszczególnych grup.

Pamiętajmy wszyscy o zasadzie DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki, po to, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności.

Z życzeniami zdrowia

Katarzyna Gawron

dyrektor