Przedszkole nr 53 logo

CZĘŚCIOWE OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Obrazek wyróżniający

Drodzy Rodzice!

W związku z przedłużającą się trudną sytuacją kadrową nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zawieszamy zajęcia dla grup: ,,Jeżyki’’, ,,Wiewiórki” i ,,Jelonki’’ od 16.11.2020r. do 20.11.2020r.

W tych dniach nie przyprowadzamy dzieci z wymienionych grup do przedszkola.

Obecnie przedszkole może prowadzić zajęcia dla 4 grup:

,,Misie’’, ,,Liski’’, ,,Zajączki’’, ,,Sówki’’ w formie stacjonarnej z uwagi na obecność personelu

z wymienionych grup.

 

Z życzeniami zdrowia,

Katarzyna Gawron