Przedszkole nr 53 logo

DEKLARACJE NA ROK 2022/2023 DZIECI KONTYNUUJĄCE

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK 2022/2023 (dzieci kontynuujące)

 

Informujemy, iż do 15.06 należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów na nowy rok szkolny 2022/2023. !

 

Komplet  załączonych poniżej dokumentów należy wydrukować, szczegółowo uzupełnić  oraz podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych i dostarczyć do rąk nauczycielek z grupy