Przedszkole nr 53 logo

DZIEŃ POEZJI DZIECIĘCEJ

Obrazek wyróżniający

DZIEŃ POEZJI DZIECIĘCEJ

 

  1. Organizator: Przedszkole nr 53 w Gdyni.

Koordynator: Katarzyna Gawron, Emilia Szymanowicz-Noch, Alicja Stromska.

  1. Cele : – popularyzowanie twórczości klasyków polskiej literatury dla dzieci : J.Brzechwa, J.Tuwim, S.Jachowicz ,W.Chotomska i inni. – zachęcanie do wspólnego czytania z dziećmi literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci; – rozwijanie zdolności recytatorskich; – zainteresowanie dzieci poezją; – umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na forum społeczności przedszkolnej.
  2. Zasady uczestnictwa: – rodzic przygotowuje dziecko poprzez pamięciowe opanowanie wiersza; – występ będzie miał formę prezentacji wybranych utworów poetyckich; – w występie mogą brać udział dzieci przygotowane i zgłoszone przez rodziców do wychowawców grup w terminie do.30.01 2019 r.- środa.
  3. Termin – 28.02.2019 r.- czwartek

Podczas występów mile widziane będą- gest sceniczny, element ruchu, strój.

  1. Nagrody dla laureatów: Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa.