Przedszkole nr 53 logo

FESTYN RODZINNY

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci,

zapraszamy na Rodzinny Festyn, który odbędzie dnia 10.06.2022r. (piątek) w godz. 15.00-18.00 na boisku przed przedszkolem.

Kilka ważnych informacji organizacyjnych:
od momentu odebrania dziecka z przedszkola, podczas trwania festynu opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny (również podczas korzystania z toalety w budynku przedszkola)
– 
prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas festynu
– 
każdy uczestnik festynu dba o porządek na terenie imprezy, sprząta po sobie śmieci i wyrzuca je do worków/śmietników

 

Do zobaczenia!