Rada Rodziców

W naszym Przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, której zadaniem jest wspieranie przedszkola w rozszerzeniu funkcji edukacyjnej placówki. Działamy, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki kształcenia, ale też by umilić im czas pobytu w przedszkolu organizując różne zajęcia i aktywności.

Składki zbierane od rodziców przeznaczane są między innymi na:

  • cotygodniowe zajęcia rytmiki dla wszystkich grup
  • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego odbywające się dwa razy w tygodniu
  • zajęcia z robotyki oraz szachy dla przedszkolaków odbywające się raz w tygodniu
  • pomoce dydaktyczne dla przedszkola
  • przedstawienia teatralne
  • organizację eventów

Nadchodzące wydarzenia:

Aktualny skład RR:

  • Katarzyna Małow (Liski) – Przewodniczący Rady Rodziców
  • Beata Wojna (Jelonki) – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
  • Aleksandra Jarzyna (Jeżyki) – Skarbnik Rady Rodziców

Członkowie Rady Rodziców:

Misie: Żaneta Hałuszkiewicz, Michał Kaźmierczak, Aleksandra Ryngwelska
Liski: Maria Dorota Lango,  Kamila Juśkiewicz, Katarzyna Małow
Zajączki: Karolina Kaźmierczak, Anna Ziemlińska, Agnieszka Woźniak
Jeżyki: Aleksandra Jarzyna, Ewelina Grądzka, Jacek Piłat
Sówki: Małgorzata Skorny, Anna Bierkus, Dawid Bierkus
Jelonki: Małgorzata Cyrbus, Beata Wojna, Adrianna Glaesmann-Dąbrowska, Katarzyna Małow
Wiewiórki: Justyna Powaczyńska, Marta Kozłowska, Jolanta Wyżychowska

Kontakt:

e-mail: przedszkole53.rr@gmail.com

Wysokość składki na Radę Rodziców:

40 zł/m-c