Rada Rodziców

W naszym Przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, której zadaniem jest wspieranie przedszkola w rozszerzeniu funkcji edukacyjnej placówki. Działamy, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki kształcenia, ale też by umilić im czas pobytu w przedszkolu organizując różne zajęcia i aktywności.

Składki zbierane od rodziców przeznaczane są między innymi na:

  • cotygodniowe zajęcia rytmiki dla wszystkich grup
  • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego odbywające się dwa razy w tygodniu
  • zajęcia z robotyki oraz szachy dla przedszkolaków odbywające się raz w tygodniu
  • pomoce dydaktyczne dla przedszkola
  • przedstawienia teatralne
  • organizację eventów

Nadchodzące wydarzenia:

Aktualny skład RR:

  • Katarzyna Małow (Zajączki) – Przewodniczący Rady Rodziców
  • Beata Wojna (Sówki) – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
  • Agnieszka Woźniak (Wiewiórki) – Skarbnik Rady Rodziców

Członkowie Rady Rodziców:

Misie: Katarzyna Teklak, Małgorzata Mierwald, Laura Drost
Liski: Karolina Kaźmierczak, Paulina Arciszewska-Osenkowska, Katarzyna Rędzikowska
Zajączki: Żaneta Hałuszkiewicz, Maria Lango, Katarzyna Małow
Jeżyki: Agnieszka Celej, Paulina Arciszewska-Osenkowska, Marta Kozłowska
Sówki: Anna Bierkus, Kamila Juśkiewicz, Dorota Kraszewska
Jelonki: Małgorzata Cyrbus, Beata Wojna, Adrianna Dąbrowska-Glaesmann, Katarzyna Małow
Wiewiórki: Karolina Kaźmierczak, Paula Banasiak, Agnieszka Woźniak

Kontakt:

e-mail: przedszkole53.rr@gmail.com

Wysokość składki na Radę Rodziców:

50 zł/m-c