Przedszkole nr 53 logo

GOTOWOŚĆ SZKOLNA – DZIECI ROCZNIK 2017 (pięciolatki)

Obrazek wyróżniający

Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2017 roku,

przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2019r. rodzice/ prawni opiekunowie mogą posłać do szkoły dziecko 6-letnie. Wymagane jest jednak złożenie stosownego wniosku o sporządzenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Wniosek należy złożyć do  dyrektora Przedszkola do dnia 30 września roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw , dyplomów państwowych i innych druków ,(Dz. U. z 5 września 2019r. poz.1700 rozdział 2 , art.3.7)

 

                                                                                                                                                 Dyrektor

Druk wniosku

wniosek-rodzica-dziecka-spelniajacego-roczne-przygotowanie-przedszkolne-2017