Przedszkole nr 53 logo

KONKURS EKOLOGICZNY

Obrazek wyróżniający

 

Serdecznie zapraszamy  Rodziców i Dzieci do wzięcia udziału w rodzinnym  konkursie ekologicznym :

 „Coś z niczego – drugie życie odpadów ”

 

Cele konkursu:

– rozbudzanie zainteresowań ekologicznych dzieci

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie  inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.

– rozwijanie zdolności manualnych

 

                                                           Regulamin konkursu:

 Uczestnictwo:

Konkurs adresowany jest do Rodziców i Dzieci. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.

Kategorie wiekowe:

Dzieci w wieku:

3 – 4 lat,

5 – 6 lat.

Termin składania:   Prace należy złożyć do 14.05.2021 r.

Miejsce składania prac: Prace należy przekazać wychowawczyniom poszczególnych grup.
Wymagania:

Wykorzystanie materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych.

Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora.

Każdą pracę należy opatrzyć podpisem zawierającym (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy).

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników  nastąpi 19. V. 2021 r.

 

Postanowienia końcowe:

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Przekazanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.

                      Koordynatorzy:

              Mariola Kolasa

                Magdalena Siewert

               Emilia Szymanowicz–Noch

              Izabela Truchel