Przedszkole nr 53 logo

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ MARZANNĘ

Obrazek wyróżniający

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RODZINNYM
„NAJPIĘKNIEJSZA MARZANNA”.

 

REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:
⦁ rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi,
⦁ zapoznanie z ludowym obrzędem pożegnania zimy i nadejścia wiosny,
⦁ rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
⦁ pogłębianie umiejętności plastycznych,
⦁ stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko-rodzic.

Założenia organizacyjne:
⦁ Technika prac dowolna.
⦁ Dobór materiałów naturalnych oraz sztucznych.
⦁ Prace na konkurs należy dostarczyć do 16.03. 2021r.
⦁ Każdą pracę należy opatrzyć podpisem zawierającym (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy) i przekazać wychowawczyniom poszczególnych grup.
⦁ Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród
nastąpi 19.03.2021 r.
⦁ Na ocenę będzie wpływać: pomysłowość, atrakcyjność i samodzielność wykonanej Marzanny.

Organizator: Przedszkole nr 53

Koordynatorzy:

Natalia Kmieć,

Emilia Szymanowicz – Noch,

Izabela Truchel