Przedszkole nr 53 logo

KONKURS NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA

Obrazek wyróżniający

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 53 w Gdyni.

CELE KONKURSU

 1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
 2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
 3. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
 4. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych prac.
 5. Wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TEMATYKA KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczającego do Przedszkole nr 53 w Gdyni oraz ich Rodziców.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

– grupy młodsze: dzieci 3-4 letnie,

– grupy starsze: dzieci 5-6 letnie.

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Technika wykonania prac – dowolna.
 3. Forma pracy – praca przestrzenna.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, wiek dziecka, oraz nazwę grupy do której uczęszcza.
 5. Prace należy dostarczyć wychowawcy w terminie do 03.12.2021.
 6. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów.
 7. Dostarczonych prac nie zwracamy – wszystkie przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia13.12.2021.

 NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje jury powołane przez organizatorów.
 2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

– pomysłowość i oryginalność pracy,

– estetyka wykonania,

– dobór materiałów.

Osoby odpowiedzialne za konkurs :  Mariola Kolasa, Justyna Woyke, Grażyna Kiedrowska