Przedszkole nr 53 logo

KONKURS PLASTYCZNY NA „ BOMBKĘ ŚWIĄTECZNĄ”

Obrazek wyróżniający

REGULAMIN  RODZINNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  NA „ BOMBKĘ ŚWIĄTECZNĄ”

ORGANIZATOR:               Przedszkole Nr 53

 1. Cele konkursu:
 • Zachowanie tradycji dekorowania bombek świątecznych;
 • Pobudzenie inwencji twórczej z wykorzystaniem akcentów bajkowych;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;
 • Zachęcanie rodziców do wspólnych, twórczych działań z dzieckiem.

 

 1. Miejsce i termin:
 • Prace należy dostarczać nauczycielom grup – do dnia 12 grudnia 2018r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018r.

 

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Technika i forma prac: przestrzenna praca plastyczna wykonana z dowolnego tworzywa w dowolnej technice;
 • Konstrukcja bombki powinna być trwała i umożliwiać powieszenie jej na choinkę;
 • Prace powinny zawierać przymocowany metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko.
 • Każda rodzina może zgłosić 1 pracę.

 

 1. Kryteria oceny prac:
 • Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu;
 • Dobór i wykorzystanie materiałów;
 • Zawarte elementy bajkowe;
 • Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
 • Wkład pracy dziecka.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

Spośród zebranych prac jury nagrodzi 3 najciekawsze bombki.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

 1. Osoby odpowiedzialne:

Hanna Dryja, Aleksandra Łażycka, Katarzyna Dobkowska.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie całe rodziny !!!