Przedszkole nr 53 logo

KONKURS

Obrazek wyróżniający

PRACA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

„ROBOT W MOIM DOMU”

 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu plastyczno-technicznego: „Robot w moim domu” jest Przedszkole nr 53 w Gdyni. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są pani Iwona Szostek i pani Małgorzata Rosolak (grupa Liski) oraz pani Małgorzata Kruszewska (grupa Sówki).

 

CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie umiejętności technicznych i plastycznych.
 2. Rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności.
 3. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 4. Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 3. wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego do regulaminu wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku oraz klauzulą RODO.
 4. Każdą pracę należy podpisać drukowanymi literami (imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa grupy).
 5. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną prace.

 

TERMINY

 1. Termin składania prac konkursowych: do 25 III 2022r.
 2. Miejsce składania prac: prace przekazujemy nauczycielkom poszczególnych grup.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki, 5-6 latki nastąpi 31 III 2022r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Kryterium oceny prac:
 • udział dziecka,
 • zgodność z tematyką,
 • inwencja twórcza wykonującego,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • estetyka wykonania.
 1. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac, wyłoni laureatów przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Wymagania:
 • interpretacja tematu dowolna,
 • wykonanie pracy plastycznej z materiałów wtórnych: nakrętek, opakowań po lekach, słomek itp.
 • rozmiar pracy nie większy niż 40 cm.

 

UWAGI DODATKOWE

 1. Wszystkie prace przechodzą na własność przedszkola.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci

do wzięcia udziału w konkursie

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PLUS RODO