Przedszkole nr 53 logo

KONTYNUACJA PRZEDSZKOLA – DOKUMENTY

Obrazek wyróżniający

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK 2023/2024

(dzieci kontynuujące)

Informujemy, iż do 07.06.2023 należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów na nowy rok szkolny 2023/2024.

Komplet  załączonych poniżej dokumentów należy wydrukować, szczegółowo uzupełnić oraz podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych:

deklaracja-korzystania-z-wych.przedszkola 2023

Istotne dane 2023

karta-dziecka 2023

upowaznienie-do-odbioru-dzieci 2023

zgoda na publikację wizerunku

zgody-i-oswiadczenia – 2023