Przedszkole nr 53 logo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

W związku z tym jak co roku,  w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Podczas zajęć wychowankowie przedszkola zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o prawach dziecka: przedstawiono dzieciom prawa dziecka oraz szczegółowo je omówiono.

Każda grupa wykonała plakat na temat „Praw Dziecka”.