Przedszkole nr 53 logo

MINI FESTIWAL PATRIOTYCZNY

Obrazek wyróżniający

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNO-KONSTRUKCYJNY NA PACYNKĘ I KUKIEŁKĘ PT.:„ZABAWA W TEATR” ROZSTRZYGNIĘTY!

Dzieci, zachęcone do wspólnych, twórczych działań z rodzicami, wykazały się w rodzinnym konkursie na pacynkę i kukiełkę pomysłowością i wyobraźnią. Spośród zebranych prac jury nagrodziło najciekawsze prace według przedstawionych kategorii. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w naszym przedszkolu. Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom konkursu, a rodzicom tak zdolnych pociech i dziękujemy za zaangażowanie.

Tekst i zdjęcia: Krystyna Kuligowska

Serdecznie zapraszamy Dzieci z naszego przedszkola do udziału
w Mini festiwalu dziecięcej piosenki patriotycznej i prezentacji wierszy patriotycznych.

REGULAMIN MINI FESTIWALU PATRIOTYCZNEGO

1. Organizator:
Organizatorem Festiwalu jest Przedszkole nr 53 w Gdyni
Koordynator: Iwona Szostek, Emilia Szymanowicz – Noch, Krystyna Kuligowska

2. Cele konkursu:
– dostrzeganie piękna i wartości polskiej tradycji, kultury, nauki i sztuki,
– emocjonalne wiązanie z narodem,
– prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym,
– rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu, tańca, recytacji wierszy.
3. Termin i miejsce:
Przedszkole nr 53 w Gdyni
Dn. 13 listopada 2017r.
4. Uczestnicy
– dzieci uczęszczające do naszego przedszkola

5. Kategorie wiekowe
– dzieci w wieku 5,6 lat
6. Warunki uczestnictwa:
– warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wpisanie się na listę zgłoszeniową, która znajduje się u wychowawcy w każdej z grup do dnia 08.11.2017 r.,
– każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę lub wiersz o tematyce patriotycznej (dziecko przygotowuje rodzic w domu),
– uczestnik może śpiewać samodzielnie lub z podkładem muzycznym CD,
– czas wykonywania utworu nie może przekraczać 3 min.
Wszystkim uczestnikom życzymy miłej zabawy !