Przedszkole nr 53 logo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Obrazek wyróżniający

Drodzy Rodzice!

 • Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nie planujemy zebrań organizacyjnych.
  Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz przesyłane przez nauczycielki z e-maili grupowych:

 • Przedszkole jest czynne od 6:30 do 16:30

 • W przedszkolu zapewnione są 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek

 • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7zł

 • Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków dla dzieci oraz panującą sytuację pandemiczną dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8:15. Późniejsze przyprowadzenie dziecka należy zgłosić telefonicznie do administracji przedszkola (58 5733340) do godz. 9:00.

 • Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana do 15 dnia każdego miesiąca.

 • Od 1 września 2020 roku codziennie przedszkole będzie zamawiać posiłki dla wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola.Ilość posiłków potwierdzana będzie do godziny 15:00 dnia poprzedniego. Osoby, które nie zgłoszą nieobecności dziecka dnia poprzedniego będą obciążeni kosztami całodziennego wyżywienia tj. 7zł. O nieobecności dziecka prosimy informować przedszkole drogą mailową: administracja@p53.edu.gdynia.pl
 • Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci z objawami infekcji.
 • Dziecko może być odbierane z przedszkola wyłącznie przez osobę, która posiada pisemne upoważnienie (upoważnienie powinno zawierać dane oraz numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej – druk upoważnienia do pobraniaUpoważnienie na rok szkolny 2020-21).
 • Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu, które znajdują się na stronie internetowej przedszkola.
 • Wszyscy rodzice dzieci (kontynuujących i nowych) zobowiązani są do wypełnienia i złożenia nauczycielowi w swojej grupie 1 września 2020r. lub najpóźniej zaś przyprowadzając dziecko po raz pierwszy po przerwie urlopowej następujących dokumentów do pobrania :
 • Przypominamy o obowiązku posiadania Karty Mieszkańca Gdyni: https://karta.um.gdynia.pl/about
 • W związku z tegoroczną rekrutacją, podczas której zgłosiło się najwięcej dzieci z rocznika 2017, w celu uniknięcia tworzenia grup z trzema rocznikami, zaistniała konieczność przeorganizowania aktualnych grup przedszkolnych. Listy nowych grup będą wywieszone w przedsionku przedszkola w środę 26.08.2020r. od godz. 10:00

 • Od nowego roku szkolnego będą funkcjonować następujące oddziały:

  • Misie” 3 latki – nauczyciele: mgr Iwona Szostek i mgr Małgorzata Rosolak

  • Liski” 3-4 latki – nauczyciele: mgr Izabela Truchel i mgr Emilia Szymanowicz-Noch

  • Zajączki” 4 latki – nauczyciele: mgr Aleksandra Łażycka i Aleksandra Kryger

  • Jeżyki” 5 latki – nauczyciele: mgr Aleksandra Syldatk, mgr Urszula Szewczuk oraz mgr Katarzyna Gawron

  • Jelonki 4-5 latki – nauczyciele: mgr Grażyna Kiedrowska i Natalia Kmieć

  • Wiewiórki” 5-6 latki – nauczyciele: mgr Magdalena Zygmunt i mgr Krystyna Kuligowska

  • Sówki” 6 latki – nauczyciele: mgr Mariola Kolasa i mgr Magdalena Siewert

 • Prosimy również tych rodziców, których jeszcze nie znamy, o przychodzenie po dzieci z dowodem osobistym, abyśmy byli pewni, że oddajemy dziecko odpowiednim osobom.

Dziękujemy