Przedszkole nr 53 logo

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Obrazek wyróżniający

Pasowanie na przedszkolaka to kolejny etap okresu adaptacji dzieci do nowych warunków w przedszkolu. Mali artyści w tym dniu zaprezentowały program słowno-wokalny. Następnie pani dyrektor pasowała przedszkolaków zaczarowanym ołówkiem. Dzieci otrzymały na pamiątkę dyplomy i kubeczki z logo grupy.