Przedszkole nr 53 logo

PŁATNOŚCI – do 15 grudnia

Obrazek wyróżniający

Zestawienie płatności każdej z grup znajduje się pod zwierzątkiem. Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie.