Przedszkole nr 53 logo

PROCEDURA ODWOŁAWCZA od 15.04.2021

Obrazek wyróżniający

1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej  (NIE DO DYREKTORA, PONIEWAŻ NIE JEST ON CZŁONKIEM KOMISJI REKRUTACYJNEJ) o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – czyli listy dzieci przyjętych, tj. 14 kwietnia 2021 

Ostateczna lista zostanie wywieszona 14 kwietnia o godz. 12.00 – od tego dnia mają Państwo 7 dni.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica.

3. Następnie rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Z poważaniem

Urszula Szewczuk

przewodnicząca komisji rekrutacyjnej