Przedszkole nr 53 logo

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Obrazek wyróżniający

1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej  (NIE DO DYREKTORA, PONIEWAŻ NIE JEST ON CZŁONKIEM KOMISJI REKRUTACYJNEJ) o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – czyli listy dzieci przyjętych

Ostateczna lista zostanie wywieszona 8 kwietnia o godz. 15.00 – od tego dnia mają Państwo 7 dni.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica.

3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W przypadku wolnych miejsc w gdyńskich placówkach, 18 maja 2020 roku o godz. 12.00 opublikowany zostanie ich wykaz na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja.

Do 22 maja (godz. 16.00) rodzice mogą złożyć w wybranej placówce wniosek o przyjęcie wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki, ale jedna jest wskazana jako preferowana i tam należy złożyć wniosek.

28 maja o godz. 15.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji uzupełniającej: lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

Rodzice zakwalifikowanych dzieci do 2 czerwca do godz. 17.00 muszą potwierdzić chęć zapisania dziecka w placówce, do której ich dziecko zostało zakwalifikowane. 5 czerwca o godz. 15.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych dzieci.

Od 5 czerwca prowadzona będzie procedura odwoławcza. 31 sierpnia ponownie zostanie opublikowana lista wolnych miejsc w gdyńskich placówkach. Wtedy też będzie możliwa rekrutacja dzieci urodzonych w 2018 roku.

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/rekrutacja-dzieci-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-miasta-gdyni-na-rok-szkolny-2018-2019-547961,547961