Przedszkole nr 53 logo

REKRUTACJA 2020/2021

Obrazek wyróżniający

Szanowni Rodzice!

25 marca 2020 r. o godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI MOŻNA BĘDZIE SPRAWDZIĆ ELEKTRONICZNIE W SYSTEMIE. POTWIERDZENIA WOLI RÓWNIEŻ MOŻNA DOKONAĆ W SYSTEMIE.

RODZICE, KTÓRZY NIE LOGOWALI SIĘ SAMI A CHCIELIBY ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE, PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY.

Listy wywieszone będą w przedsionku przedszkola, drzwi wejściowe do przedszkola będą otwarte 25.03 od 15:00 do 17:00 oraz 27.03 od 9:00 do 12:00

Prosimy zachować ostrożność:

  1. Do przedsionka proszę wchodzić pojedynczo.

  2. Zachow stosowną odległość podczas oczekiwania w kolejce.

Informacje dodatkowe można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem 58 573 33 40 (dyrektor lub wicedyrektor) po podaniu nazwiska dziecka oraz numeru PESEL,

  • e-mailowo: przedszkole@p53.edu.gdynia.pl

Do 31 marca do godz. 17.00 rodzice mają czas na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki. Będzie to możliwe drogą ELEKTRONICZNĄ lub mailową.

Z UWAGI NA OBCIĄŻENIE SERWERÓW PROSIMY O SZYBKIE PRZESŁANIE POTWIERDZENIA

8 kwietnia o godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dyrektor

Katarzyna Gawron