Przedszkole nr 53 logo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/23

Obrazek wyróżniający

21.03.2022r. rozpoczyna się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli. W naszym mieście rodzice mają do wyboru 45 placówek przedszkolnych i 28 „zerówek” w szkołach podstawowych.


Oferta wszystkich gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana przed 18 marca na stronie, na której prowadzona jest rekrutacja. Kilka dni później, 21 marca rozpocznie się składanie wniosków.

Rodzice mogą wybrać od jednej do trzech placówek. We wnioskach muszą określić, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne – na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, a w drugiej te ustalone przez samorząd.


Ważne daty

  • 18 marca 2022 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie, na której będzie prowadzona rekrutacja, 

  • 21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

  • 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

  • do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

  • 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.