REKRUTACJA

Informacje związane z rekrutacją na wolne miejsca w przedszkolu na nowy rok szkolny zawarte są tutaj.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola podpisują  oświadczenie woli przyjęcia dziecka.

Potwierdzenie woli