Przedszkole nr 53 logo

Rodzinny konkurs „Jesienne cudaki”

Obrazek wyróżniający

Organizator: Przedszkole nr 53 w Gdyni

Koordynatorzy: Iwona Szostek, Aleksandra Syldatk

Cele konkursu:

 • pobudzenie zainteresowań światem przyrody,

 • rozwój umiejętności technicznych i plastycznych,

 • rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności u dzieci,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnictwo:

  Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami.

 2. Termin składania prac: do 22 X 2021 r.

 3. Miejsce składania prac:

  Prace przekazujemy nauczycielkom z poszczególnych grup.

 4. Wymagania:

  – interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora,

  – dobór materiałów przyrodniczych,

  praca przestrzenna, z darów jesieni z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i materiałów plastycznych np.: farba plakatowa, kawałki materiału, bibuła, papier kolorowy, guziki, koraliki, itp.

  – wymiary pracy nie powinny przekraczać 40 cm

  – uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,

  każdą pracę należy podpisać drukowanymi literami (imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa grupy).

 5. Przedmiot oceny:

  Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kategorie:

  – udział dziecka,

  – zgodność z tematyką,

  – inwencja twórcza wykonującego,

  – ogólny wyraz artystyczny,

  – estetyka wykonania.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi: 29 X 2021 r.

 7. Kategorie wiekowe:

  – 3 – 4 latki,

  – 5 – 6 latki.

 8. Nagrody:

  dla każdego dziecka biorącego udział w konkursie przewidziane są dyplomy oraz drobne upominki,

 9. Postanowienia końcowe:

  Wszystkie prace przechodzą na własność przedszkola.

 10. Udział w rodzinnym konkursie plastyczno-technicznym jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów ????