Przedszkole nr 53 logo

WAŻNE SPRAWY

Obrazek wyróżniający

Przedszkole jest czynne od 6:30 do 16:30.

W przedszkolu zapewnione są trzy posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł .

Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola do godz. 08: 15.

Późniejsze przyprowadzenie dziecka należy zgłosić telefonicznie (nr tel. 58 5733340 )

do godziny 08: 00 do administracji.

Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana w terminie do dnia 15  dnia każdego miesiąca.

Od 1 września 2021 roku codziennie przedszkole będzie zamawiać posiłki dla wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola. Ilość posiłków potwierdzana będzie do godziny 15:30 dnia poprzedniego. Osoby, które nie zgłoszą nieobecności dziecka dnia poprzedniego będą obciążeni kosztami całodziennego wyżywienia tj. 7zł. O nieobecności dziecka prosimy informować przedszkole drogą mailową: administracja@p53.edu.gdynia.pl

Przedszkole przyjmuje od rodziców (opiekunów) odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zachowanie wychowanka z chwilą osobistego przekazania dziecka pracownikowi przedszkola.

Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci z objawami infekcji.

Dziecko może być odebrane z przedszkola wyłącznie przez osobę, która posiada pisemne upoważnienie ( druk upoważnienia do pobrania na stronie internetowej przedszkola).

Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu , które znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Prosimy o odesłanie skanów podpisanych dokumentów  do dnia 28.06.2021r. lub wrzucenie do wrzutki znajdującej się w przedsionku przedszkola.

 

Wszelkie informacje na bieżąco będą przesyłane do państwa  przez nauczycielki z  e-maili grupowych.

 

Zapraszamy na spotkanie adaptacyjne 23.06 2021r. w godz.16.30.-17.30.