Przedszkole nr 53 logo

WYNIKI REKRUTACJI

Obrazek wyróżniający

Szanowni Rodzice!

07 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 podane zostały do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

NAJNIŻSZA LICZBA PUNKTÓW: 56

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI MOŻNA BĘDZIE SPRAWDZIĆ ELEKTRONICZNIE W SYSTEMIE. POTWIERDZENIA WOLI RÓWNIEŻ MOŻNA DOKONAĆ W SYSTEMIE.

Listy wywieszone będą w przedsionku przedszkola od 07.04.2021 od 12:00 do 14.04.2021 do 11:00

Prosimy zachować ostrożność:

  1. Do przedsionka proszę wchodzić pojedynczo.

  2. Zachować stosowną odległość podczas oczekiwania w kolejce.

Informacje dodatkowe można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem 506 789 006 (wicedyrektor) po podaniu nazwiska dziecka oraz numeru PESEL,

  • e-mailowo: rekrutacja@p53.edu.gdynia.pl

Lista kandydatów zakwalifikowanych nie oznacza przyjętych!!!

KONIECZNE JEST złożenie POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA

W terminie od 07 kwietnia do 12 kwietnia br. do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane.

Niepodpisanie ww. dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Z UWAGI NA OBCIĄŻENIE SERWERÓW PROSIMY O SZYBKIE PRZESŁANIE POTWIERDZENIA

14 kwietnia o godz. 12:00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Rodzic może sprawdzić wynik rekrutacji:

  • logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji (opcja Zaloguj się dostępna od godz. 12:00 w dniu 7 kwietnia),
  • na skrzynce pocztowej, której adres e-mail został podany podczas rejestracji wniosku (Maile zostaną wysłane przez Asseco Data Systems. Nadawca wiadomości nie gwarantuje dostarczenia wiadomości e-mail),
  • kontaktując się telefonicznie lub mailowo z przedszkolem/szkołą.

Potwierdzanie woli przyjęcia w systemie kandydatów zakwalifikowanych będzie możliwe od godz. 12:00 w dniu 7 kwietnia. Rodzic może potwierdzić wolę przyjęcia:

  • elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
  • mailowo poprzez wysłanie potwierdzenia woli przyjęcia na adres e-mail placówki,
  • telefonicznie.

W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie lub telefonicznie Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki lub dostarczyć w terminie późniejszym podpisane oświadczenie woli przyjęcia.

Wzór oświadczenia dot. potwierdzenia woli przyjęcia dostępny jest w zakładce POMOC oraz na stronie publicznej systemu rekrutacji, w zakładce PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJE.

Z poważaniem

Urszula Szewczuk

wicedyrektor – przewodnicząca komisji rekrutacyjnej