Przedszkole nr 53 logo

WZNAWIAMY FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA OD 18 MAJA

Obrazek wyróżniający

Szanowni Rodzice!

Wznawiamy pracę przedszkola od 18.05.2020r. w ścisłym reżimie sanitarnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w przedszkolu, na chwilę obecną mamy możliwość zorganizowania trzech, mieszanych wiekowo, grup dzieci.

TYLKO DZIECI UPRZEDNIO ZGŁOSZONE

Od poniedziałku przyjęte zostaną tylko dzieci, których oboje rodzice wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej swojego pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem oraz tych, którzy pracują realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzieci będą przebywać w grupach, które zostały zorganizowane na podstawie deklarowanych przez Państwa godzin pobytu i zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ nie ma możliwości zamiany tych grup. Są Państwo zobowiązani przyprowadzać dzieci zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.

PRZEDSZKOLE BĘDZIE PRACOWAĆ W GODZ. 6:30 – 16:30

Dzieci można przyprowadzać jedynie w godzinach 6:30 – 9:00, natomiast odbierać w godzinach 14:00 – 16:30. W pozostałych godzinach przedszkole jest zamknięte. Dzieci przyprowadzają rodzice do przedsionka przedszkola, nie wchodząc na jego teren. W przedsionku wyznaczony pracownik zmierzy dziecku temperaturę, zapisze czas wejścia, zaś dziecko zostanie odebrane przez innego, wyznaczonego pracownika, rozebrane w szatni i zaprowadzone do grupy, pod opiekę nauczyciela. Nikt nie ma wstępu na teren przedszkola. Podczas odbioru dziecka, należy zgłos przez domofon chęć odbioru i czekać na dziecko w przedsionku. Wyznaczony pracownik przyprowadzi dziecko. Dziecko może odbierać jedynie osoba, z którą mieszka na co dzień.

Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych rzeczy.

Zobowiązujemy wszystkich do ścisłego stosowania procedur.

Kontakt z dyrektorem i nauczycielami możliwy jest tak, jak do tej pory mailowo i telefonicznie.

Procedury obowiązujące od 18 maja 2020r.: Procedura Przedszkola 53 w czasie pandemi