Przedszkole nr 53 logo

KONKURS RODZINNY

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ (z możliwością wykorzystania jej w koszyczku, na oknie, na stole, drzwiach itp.)

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 53 w Gdyni.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy przedszkolak uczęszczający do naszej placówki:
– każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
– projekt nie może być kartką świąteczną.
–stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, grupa.
3. CELE KONKURSU:
· rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
· rozwijanie wrażliwości estetycznej;
· stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
· powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych;
· umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.
4. ZADANIE KONKURSOWE:
Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane
jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace należy dostarczyć od 04.03.2024 do 20.03.2024r. do wychowawców.
6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2) Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
– oryginalność

– pomysłowość,

– estetyka wykonania.

– zastosowanie elementów ekologicznych.

3) Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

4) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni oraz poinformowani o terminie wręczenia dyplomów oraz nagród po rozstrzygnięciu konkursu.

7. Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy.

ORGANIZATOR PRZEDSZKOLE NR 53