Przedszkole nr 53 logo

KONKURS „ŚWIĄTECZNA OZDOBA”

Obrazek wyróżniający

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie
„Świąteczna ozdoba”
Organizator: Przedszkole nr 53
Cele konkursu:
Uwrażliwienie dzieci na tradycje świąteczne.
Przedstawienie własnej wizji i nastroju Świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.
Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.
Regulamin konkursu:
Uczestnictwo: Konkurs adresowany jest do Rodziców i Dzieci.
Kategorie wiekowe:
Dzieci w wieku:
3 – 4 lat,
5 – 6 lat.
Termin składania:
Prace należy złożyć do 08.XII.2020 r.

Miejsce składania prac:
Prace należy przekazać wychowawczyniom poszczególnych grup.
Wymagania:
Technika i dobór materiałów dowolny.
Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora.
Każdą pracę należy opatrzyć podpisem zawierającym (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy).
Ocena jury oraz nagrody:
Zgodność tematyki.
Kompozycja (pomysłowość wykonania).
Estetyka wykonania.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników nastąpi 10. XII. 2020 r.
Postanowienia końcowe:
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
Przekazanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.

Koordynatorzy:
Iwona Szostek
Krystyna Kuligowska
Emilia Szymanowicz – Noch