Przedszkole nr 53 logo

KWARANTANNA W GRUPIE „MISIÓW”

Obrazek wyróżniający

PSSE w Gdyni informuje, że u dziecka  z grupy „Misiów” uczęszczającego do Przedszkola nr 53 w Gdyni, w dniu 06.02.2022r.  wykryto zakażenie SARS-CoV-2. W wyniku dochodzenia epidemiologicznego, ustalono, że istnieje konieczność objęcia obowiązkiem kwarantanny pracowników przedszkola oraz dzieci, którzy w dniu 01.02.2022r byli obecni w placówce i mieli kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2

Okres obowiązkowej kwarantanny trwa:

od dnia 07.02.2022r. do dnia 08.02.2022r. (w przypadku ostatniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 01.02.2022r)

Obowiązkowi kwarantanny nie podlegają osoby, które są w pełni zaszczepione (w dniu kontaktu od ostatniej dawki szczepienia muszą upłynąć co najmniej dwa tygodnie) lub są ozdrowieńcami (mają potwierdzony wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 wpisany do systemu EWP3.0).