Przedszkole nr 53 logo

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Obrazek wyróżniający

21 kwietnia 2023 zostanie podana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Procedura odwoławcza rusza po opublikowaniu listy dzieci przyjętych i w ciągu 3 dni rodzice mają możliwość złożyć wniosek do Komisji Rekrutacyjnej – cała procedura odwoławcza zawarta jest w art. 158 ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe, tekst jedn. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.

https://lexlege.pl/prawo-oswiatowe/art-158/